Aanmelden lidmaatschap


Vul onderstaand formulier in en klik op 'verzend' om u aan te melden voor het 
lidmaatschap van de NVVK

Aanmelding lidmaatschap

Het lidmaatschap is persoonsgebonden, ook als de contributie door de werkgever wordt betaald. Daarom hebben we uw persoonlijke gegevens nodig voor onze administratie.

Persoonlijke informatie

Betalingsgegevens

Door verzending van dit formulier geeft u toestemming aan de NVVK om incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om de jaarlijkse contributie van uw rekening af te schrijven.

Opleidingsinformatie

Als vereniging vinden we het belangrijk inzicht te hebben in het opleidingsniveau van onze leden.

Voorkeur voor groepen

Binnen de vereniging zijn diverse regio- en vakgroepen actief. U wordt automatisch ingedeeld in de regio waarin u woont. Wenst u ook in een vakgroep te worden ingedeeld, geef dan hieronder uw keuze aan. U kunt zich voor maximaal drie vakgroepen aanmelden. Wanneer u zich aanmeldt voor de vakgroep Young NVVK (tot 35 jaar) dan geeft u automatisch toestemming om eenmalig door Young NVVK benaderd te worden.

Maak je keuze
Platform Brandveiligheid (vh. BPF)
Vakgroep ATEX
Vakgroep Bouw en Infra
Vakgroep Elektrotechniek
Vakgroep Incidentonderzoek
Vakgroep Menselijke Factor
Vakgroep Ongevallen bij Brandweer Optreden (OBO)
Vakgroep PBM
Vakgroep Transport
Vakgroep Risicodeskundigheid (verzekeringsbranche)
Vakgroep Robotica
Vakgroep Sociale Veiligheid
Vakgroep Veiligheid in de Zorg
Vakgroep WESP
Vakgroep Zuid Lichtmetaal
Young NVVK (<35 jr)

Tijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschap

Als lid van de NVVK kunt u het TtA op uw privé adres ontvangen. Stuur hiervoor een mail aan nvvk@veiligheidskunde.nl . Alle uitgaven zijn ook online beschikbaar. Klik hier om naar de website te gaan.

Mailings

Bedrijven kunnen (tegen betaling) vacatures en opleidingen onder onze leden laten verspreiden via het secretariaat. Hier kunt u aangeven of u hier prijs op stelt. U kunt uw voorkeur op ieder moment aanpassen.

Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen via het daarvoor bedoelde formulier op de website en vóór het eind van het kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Een opzegging is alleen geldig als u van het secretariaat een bevestiging hiervan heeft ontvangen. Bovendien bent u als lid zelf verantwoordelijk voor opzegging van het lidmaatschap.

Akkoordverklaring

Door inzending van het formulier verklaar ik bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben verstrekt en kennis te hebben genomen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de NVVK

Privacy

De NVVK hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens, conform de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees hier onze privacy- en cookieverklaring.