Aanmelden Studentlidmaatschap

Vul het formulier in en klik op 'verzend' om u aan te melden voor het studentlidmaatschap.

In dit formulier wordt om informatie gevraagd voor automatische incasso van de jaarlijkse contributie. Deze informatie wordt enkel gebruikt wanneer u besluit om het gratis studentlidmaatschap om te zetten naar een betaald lidmaatschap. Het studentlidmaatschap is gratis, er wordt geen contributie berekend tijdens het studentlidmaatschap. 


Aanmelding lidmaatschap

Het lidmaatschap is persoonsgebonden, ook als de contributie door de werkgever wordt betaald. Daarom hebben we uw persoonlijke gegevens nodig voor onze administratie.

Persoonlijke informatie

Adres gegevens

Betalingsgegevens

Door verzending van dit formulier geeft u toestemming aan de NVVK om incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om de jaarlijkse contributie van uw rekening af te schrijven.

Opleidingsinformatie

Als vereniging vinden we het belangrijk inzicht te hebben in het opleidingsniveau van onze leden.

Bewijzen aanleveren

Als u zich aanmeldt als student MVK/HVK/MoSHE of als pas afgestudeerd IVK'er, bent u verplicht een bewijs van inschrijving of kopie diploma IVK (niet ouder dan 3 mnd) te uploaden.

Tijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschap

Als lid van de NVVK kunt u het TtA op uw privé adres ontvangen. Stuur hiervoor een mail aan nvvk@veiligheidskunde.nl Alle uitgaven zijn ook online beschikbaar. Klik hier om naar de website te gaan.

Mailings

Bedrijven kunnen (tegen betaling) vacatures en opleidingen onder onze leden laten verspreiden via het secretariaat. Hier kunt u aangeven of u hier prijs op stelt. U kunt uw voorkeur op ieder moment aanpassen.

Opzegging lidmaatschap

Klik hier voor de voorwaarden van het kennismakingslidmaatschap. Na verlenging is opzegging mogelijk via het daarvoor bedoelde formulier op de website en vóór het eind van het kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Een opzegging is alleen geldig als u van het secretariaat een bevestiging hiervan heeft ontvangen. Bovendien bent u als lid zelf verantwoordelijk voor opzegging van het lidmaatschap.

Akkoordverklaring

Door inzending van het formulier verklaar ik bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben verstrekt en kennis te hebben genomen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de NVVK

Privacy

De NVVK hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens, conform de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees hier onze privacy- en cookieverklaring.